Since 1958

Hemming

Bröderna Hemming Ab står på stabil grund med hållbarhet, personalens välmående och trivsel samt kundernas belåtenhet som ledstjärna.

Med våra lösningar nås en trygg och flexibel miljö och vi skapar en mer och mer fungerande värld omkring oss!

Med rötterna i Malax

År 1958 köpte bröderna Karl och Sven en begagnad Pikku-Jussi vajergrävmaskin och började verka under namnet Bröderna Hemming. Einar och Lars anslöt sig till bolaget år 1961. Sven och Lars verkade i företaget ända till år 2013. Dagens Bröderna Hemming leds av nästa generation Hemmingare.

Vi söker kontinuerligt efter duktig personal!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: