Med våra lösningar nås en trygg och flexibel miljö och vi skapar en mer fungerande värld omkring oss!

Vår servicenivå är heltäckande  

  • helhetsentreprenader
  • kommunalteknik
  • sprängning
  • grundningsarbeten för husbyggnad
  • grönområden
  • vägar och gator
  • el- och telekabelarbeten
  • idrottsplaner och -anläggningar
  • hamnar och farleder
  • skogsbilvägar och skogsförbättringsarbeten

Maskiner 

Modern och mångsidig maskinpark för utförande av olika infra byggarbeten.

Grävmaskiner av olika storlekar, 1,5 ton - 32 ton, både på bält och på hjul.

Bergsborrningsmaskiner, traktorkompressorer, kedjegrävare, kabelplogar, JOKO-kabeldragning i rör, kabelblåsningsteknik, asfaltsfräs och lastbil samt olika tilläggsutrustningar. 

Personal

Teknisk personal: Fyra byggnadsingenjörer och en byggmästare,  med lång branscherfarenhet.

Övrig personal: Förare med lång yrkeserfarenhet av inframaskiner. Yrkeskunniga montörer för olika anläggningsarbeten. Erfarna laddare och borrare för sprängningsarbeten.