Infra

Med kunnig och erfaren personal garanterar vi hög kvalitet och flexibel service.

Modern och mångsidig maskinpark för alla infra-arbeten.

Vårt verksamhetsområde är hela Finland; vi har också utfört många projekt på olika håll i Sverige.

 

Vår servicenivå är heltäckande

 • helhetsentreprenader
 • kommunalteknik
 • el- och telekabelarbeten
 • vägar och gator
 • vindkraftsparker
 • sprängning
 • grundningsarbeten för husbyggnad
 • grön- och naturområden
 • idrottsplaner och -anläggningar
 • hamnar och farleder
 • skogsbilvägar och skogsförbättringsarbeten

Maskinpark

Modern och mångsidig maskinpark för utförande av olika infra byggarbeten.

Grävmaskiner av olika storlekar, 1,5 ton – 32 ton, både på bält och på hjul.

Bergsborrningsmaskiner, traktorkompressorer, kedjegrävare, kabelplogar, JOKO-kabeldragning i rör, kabelblåsningsteknik, asfaltsfräs och lastbil samt olika tilläggsutrustningar. 

Team Hemming

Förare med lång yrkeserfarenhet av inframaskiner. Yrkeskunniga inframontörer för olika anläggningsarbeten. Erfarna laddare och borrare för sprängningsarbeten.  

Fyra byggnadsingenjörer och en byggmästare med lång branscherfarenhet.

Företaget bygger och planerar tele-, el-, kommunaltekniska projekt samt hela levnadsmiljöer; en  entreprenör med ”nyckel-i-hand” principen. Med våra lösningar nås en trygg och flexibel miljö och vi skapar en mer fungerande värld omkring oss!