Ratkaisuillamme takaamme turvallisen ja joustavan elinympäristön ja me luomme yhä toimivamman maaliman ympärillemme! 


Palvelutasomme on kokonaisvaltainen 

  • kokonaisurakkana
  • kunnallistekniikka
  • avolouhinta
  • talorakennuksien pohjatyöt
  • viheralueet
  • tiet ja kadut
  • sähkö- ja telekaapelikanavat
  • urheilukentät- ja rakennelmat
  • satamat ja väylät
  • metsäautotiet ja metsänparannustyöt

Koneet 

Uudenaikainen ja monipuolinen konekanta eri infratöiden suorittamiseen.

Kaivinkoneita eri kokoisina, 1,5 - 32 tn, sekä telalla että pyörillä.

Kallionlouhintakoneet, traktorikompressorit, ketjukaivuri, kaapeliaura, JOKO-kaapelinvetovaunu, kaapelin puhallustekniikka, asfalttijyrsin, kuorma-auto sekä muita teknisiä lisälaitteita.

Henkilöstö

Tekninen henkilöstö: Neljä rakennusinsinööriä ja yksi rakennusmestari, jotka omaavat pitäaikaisen alan kokemuksen. 

Muu henkilöstö: Pitkäaikaisen ammattikokemuksen omaavia kuljettajia infrakoneille. Ammattitaitoisia asentajia eri maarakennustöihin. Päteviä panostajia ja porareita louhintatöihin.